- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie opłatkowe brzeskiego oddziału NSZZ Solidarność

W sobotę, 18 stycznia br. odbyło się spotkanie opłatkowe brzeskiego oddziału NSZZ Solidarność. Spotkanie otworzył Przewodniczący Rady Oddziału NSZZ Solidarność w Brzegu Kazimierz Kozłowski, który przywitał licznie zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. członkowie związkowych komisji zakładowych Solidarności, emerytowani działacze związku, przedstawiciele NSZZ Solidarność z regionu Śląsk Opolski – reprezentowanego przez Zastępcę Przewodniczącego Dariusza Brzęczka oraz Dolny Śląsk – reprezentowanego przez Zastępcę Przewodniczącego Piotra Majchrzaka, proboszczowie brzeskich parafii, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, z Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem na czele.

Burmistrz złożył związkowcom i ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności w 2020 roku, życząc nie tylko zdrowia, ale także pokoju, tak potrzebnego w dzisiejszym świecie. Następnie zebrani wspólnie zaśpiewali kolędę i podzielili się opłatkiem.