- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. “Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”

Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania “Zagospodarowanie terenu pod centrum przesiadkowe”

Planowany termin otwarcia ofert – 29.01.2020r.

Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in. przebudowę placu manewrowego byłego dworca PKS na parking dla samochodów osobowych (76 miejsc postojowych), przebudowę drogi pomiędzy ulicami Trzech Kotwic i Plac Dworcowy wraz z wydzieleniem zatoki postojowej dla autobusów z trzema stanowiskami z wiatami, rozbiórkę budynku po byłym dworcu PKS wraz z zagospodarowaniem całego skweru zielonego z pozostawieniem rosnących tam starych drzew i wyznaczeniem pomiędzy nimi alejek. Wybudowane zostanie również oświetlenie i monitoring terenu. Dokumentacja techniczna na podstawie której ma być zrealizowane zadania dostępna jest na stronie BIP Gminy Brzeg w zakładce zamówienia publiczne.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1 509 647,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na rok 2020.

Więcej informacji na temat realizacji tego zadania już dziś w Kurierze Opolskim o godzinie 18:30 na antenie TVP3 Opole.