- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie dotyczące usług społecznych świadczonych na terenie miasta Brzeg

W środę, 15 stycznia br., w gabinecie Burmistrza Brzegu odbyło się spotkanie dotyczące usług społecznych świadczonych na terenie miasta Brzeg. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek gminy oraz organizacji społecznych, które w zakresie realizowanych zadań mają usługi skierowane do osób starszych. Wśród gości Burmistrza Brzegu znaleźli się przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu Pomocy, Polskiego Czerwonego Krzyża, Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM, Brzeskiego Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Caritas, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Szlachetnej Paczki oraz przedstawiciele Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta.

W trakcie spotkania poruszane były kwestie związane z polityką senioralną oraz zakresem i sposobem realizacji usług społecznych przez poszczególne instytucje. Przedstawiciele wymienionych wyżej organizacji byli zgodni co do tego, że zakres ich działań i możliwości jest duży oraz że należy wzmocnić jakość przepływu informacji dotyczących realizowanych usług społecznych skierowanych do seniorów na terenie miasta. Wspólnie ustalono również, że w tej kwestii jednostki gminy oraz organizacje społeczne będą współpracować.