- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ślubowanie pracownicy Komendy Straży Miejskiej w Brzegu

W związku z zawarciem nowej umowy o pracę przez pracownicę Komendy Straży Miejskiej w Brzegu, Panią Patrycję Bielecką, w sobotę, 21 grudnia br. miało miejsce jej ślubowanie w obecności Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka. Wymóg ślubowania wynika z ustawy o pracownikach samorządowych.