- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Koncert galowy XXX Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich

W piątek, 15 listopada br. w Sali Pinottiego Zamku Piastów Śląskich odbył się jubileuszowy – XXX Najazd Poetów na Zamek Piastów Śląskich. Organizatorami XXX Najazdu Poetów są: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu. Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który złożył na ręce głównego organizatora, Pana Janusza Ireneusza Wójcika list gratulacyjny, kwiaty, a także pamiątkową grafikę miejską, dziękując mu za wysiłek wkładany w organizację tego wyjątkowego wydarzenia i promocję naszego miasta.

Podczas koncertu galowego XXX Najazdu Poetów na Zamek Piastów Śląskich, który odbywał się pn. „30 lat minęło jak jeden dzień” swoje wiersze recytowali goście nie tylko z całej Polski, ale także z zagranicy, m.in. Litwy, Węgier, czy Białorusi. Wieczór uświetniły piosenki Janusza Toczka i Marii Ruszeckiej do wierszy Jerzego Kozarzewskiego, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Josepha von Eichendorffa.

Po zakończeniu koncertu galowego licznie zebrani goście udali się oglądać wystawy: „Najazd Poetów w obiektywie” Jerzego Stemplewskiego i malarstwa prof. Moniki Kamińskiej.