Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 października, 2019 Tytuł artykułu

Trwa nabór do formowanego w Brzegu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Treść artykułu

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór do 171 batalionu lekkiej piechoty w Brzegu. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekali na powstanie jednostki na terenie Opolszczyzny.

O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.

Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Jako żołnierz Obrony Terytorialnej będziesz pełnić służbę rotacyjnie (w jednostce wojskowej – co najmniej raz w miesiącu przez dwa dni w czasie wolnym od pracy) lub dyspozycyjnie (poza jednostką wojskową), od 1 roku do 6 lat, a jeżeli będziesz zainteresowany dalszą służbą, możesz wystąpić o jej przedłużenie.

Jeżeli chcesz ubiegać się o powołanie do tej formacji, zgłoś się Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej terytorialnie dla pobytu stałego lub czasowego powyżej trzech miesięcy) i złóż stosowny wniosek.

Wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej można również złożyć elektronicznie na platformie ePUAP (Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej).

Chcąc zostać żołnierzem terytorialnej służby wojskowej trzeba najpierw przejść przez szkolenie podstawowe. Szkolenie to skierowane jest zarówno do osób, które jeszcze nie miały do czynienia ze służbą jak i do tych, które miały już okazję poznać jej specyfikę. Dlatego różni się ono zakresem przygotowania i okresem trwania.

Szkolenie podstawowe, skierowane do osób, które nie miały do czynienia ze służbą wojskową, nazywane popularnie w WOT „szesnastką” ma charakter szkolenia wstępnego, którego celem jest wdrożenie ochotnika do służby w komponencie terytorialnym SZ RP. W praktyce szkolenie to będzie obejmowało zakres podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego. Materiały do tego kursu otrzyma podczas rekrutacji.

Szkolenie wyrównawcze skierowane jest do rezerwistów. Jest ono odpowiednikiem szkolenia podstawowego dla ochotników, lecz w założeniu przeznaczone jest dla żołnierzy rezerwy, którzy zgłoszą chęć podjęcia służby w WOT. Realizowane jest
w trybie 8 dniowego szkolenia, tzw. „ósemki”.

Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu.

PUNKT INFORMACYJNY WOT

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu

ul. Bolesława Chrobrego 21

49-300 Brzeg

tel. 261 637 754

e-mail: wkubrzeg@ron.mil.pl

***

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne
i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.

Służba w obronie terytorialnej daje duże możliwości rozwoju zawodowego często
w bardzo specjalistycznych dziedzinach, a wspólny cel przyświecający wszystkim zaangażowanym w jej utworzenie i funkcjonowanie gwarantuje stworzenie zgranego zespołu, dla którego poza dobrem ojczyzny ważne będą również takie wartości jak zaufanie, honor, odwaga, szacunek, roztropność, poświęcenie i praca w zespole.

Do terytorialnej służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie,

2) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,

3) posiada wiek co najmniej osiemnastu lat,

4) nie była karana za przestępstwo umyślne,

5) nie była przeznaczona do służby zastępczej,

6) nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,

7) nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,

8) posiada wykształcenie:

a) co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym
w korpusie oficerów,

b) co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,

c) co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych

jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.

Podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

***

Rzecznik Prasowy
WKU w Brzegu
mjr Ewa NOWICKA-SZLUFIK

 

Nie zapomnij udostępnić: