Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 7 października, 2019 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg na 12 miejscu w rankingu Samorządów Dziennika Rzeczpospolita

Treść artykułu

Miło nam poinformować, że Gmina Brzeg zajęła najwyższe wśród samorządów województwa opolskiego 12 miejsce w rankingu Dziennika Rzeczpospolita za 2019r. Ranking Samorządów Rzeczpospolitej  obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie. Ranking robiony już był po raz 15. Samorządy badane były w 4 kategoriach. W kategorii trwałość ekonomiczno-finansowa oceniane są wskaźniki dotyczące zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,  efektywności zarządzania finansami czy budowy potencjału rozwojowego. W kategorii „trwałość społeczna” oceniane są te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego. Brane są pod uwagą zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, nie inwestycyjne. W kategorii trwałość środowiskowa kładziony jest nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. W czwartej kategorii sprawdzana jest jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.  Spośród innych, porównywalnych do Brzegu samorządów Kędzierzyn-Koźle zajął 18 miejsce zaś Nysa 88. Wśród gmin miejsko-wiejskich z terenu powiatu brzeskiego 197 miejsce zajął Grodków, a 603 Lewin Brzeski (na 874 gminy miejskie i miejsko-wiejskie). Wśród gmin wiejskich 120 miejsce w kraju zajął Skarbimierz, 237 Lubsza, 521 Olszanka. Metodologia i szczegółowy ranking znajduje się na stronie https://rankingsamorzadow.rp.pl/

Nie zapomnij udostępnić: