Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2019 Tytuł artykułu

Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2019/2020

Treść artykułu

Urząd Miasta Brzeg realizuje wypłatę poszczególnych rodzajów świadczeń według ustawowych terminów przedstawionych poniżej:

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (RODZINA 500+)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa prawna art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

Świadczenie wychowawcze wypłacane będzie do 15 – tego dnia każdego miesiąca.

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny z dodatkami, Zasiłek pielęgnacyjny, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych, (podstawa prawna art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych, (podstawa prawna art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

PAŹDZIERNIK  2019 r 25.10.2019 r
LISTOPAD 2019 r. 25.11.2019 r
GRUDZIEŃ 2019 r. 16.12.2019 r.
STYCZEŃ 2020 r. 24.01.2020 r.
LUTY 2020 r. 25.02.2020 r.
MARZEC 2020 r. 25.03.2020 r.
KWIECIEŃ 2020 r. 24.04.2020 r.
MAJ 2020 r. 25.05.2020 r.
CZERWIEC 2020 r. 25.06.2020 r.
LIPIEC 2020 r. 24.07.2020 r.
SIERPIEŃ 2020 r. 25.08.2020 r.
WRZESIEŃ 2020 r. 25.09.2020 r.
PAŹDZIERNIK 2020 r. 23.10.2020 r

 

UWAGA! Harmonogramy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację wypłat od Wojewody. W takim przypadku wypłaty będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca, niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Nie zapomnij udostępnić: