- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie z Opolskim Kuratorem Oświaty

We wtorek, 1 października br. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak spotkał się z Opolskim Kuratorem Oświaty Michałem Siekiem. Spotkanie dotyczyło przekazania informacji w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli (dodatek za wychowawstwo w wysokości 300 złotych zarówno dla nauczycieli szkół, jak i przedszkoli), który został uchwalony podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Brzegu. Rozmawiano także o bieżących sprawach z realizacji zadań oświatowych w Gminie Brzeg.