- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Kolejne spotkanie z opolskim konserwatorem zabytków ws. remontu Ratusza

W środę, 28 sierpnia br. w brzeskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie z opolskim wojewódzkim konserwatorem zabytków Elżbietą Molak, w którym udział wzięli m.in. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak oraz przedstawiciele wykonawcy prac remontowych Ratusza z Przedsiębiorstwa Budowlano-Konserwatorskiego CASTELLUM Sp. z o.o.

Ustalano szczegóły kolejnych etapów prac, w tym m.in. kolorystykę krat na terenie całego obiektu, a także zaakceptowano projekt renowacji tarcz zegarowych.

Trwają już również prace remontowe w Sali Rajców, którym z bliska przyglądał się Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak.