Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 6 sierpnia, 2019 Tytuł artykułu

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Subregionu Północnego”

Treść artykułu

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, ogłaszamy, że dnia 21.08.2019r. rozpocznie się rekrutacja do projektu, która będzie trwała do 03.09.2019r. Informujemy, że każdorazowo w naborze ilość dotacji do udzielenia będzie ograniczona do maksymalnie 10.

O szczególną uwagę prosimy:

✅ osoby fizyczne chcące założyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,
✅ osoby fizyczne zamierzające przystąpić/zatrudnić się w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym,
✅ osoby fizyczne tworzące miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych powstałych z przekształcenia podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne.

Szczegóły dotyczące rekrutacji do projektu można znaleźć na naszej stronie internetowej:

⏩⏩⏩ http://prof-es.pl/rekrutacjanr1/

Nie zapomnij udostępnić: