Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 sierpnia, 2019 Tytuł artykułu

INFORMACJA O ROZSZERZENIU ŚWIADCZENIA DOBRY START 300+ NA DZIECI ZACZYNAJĄCE NAUKĘ W SZKOLE POLICEALNEJ I SZKOLE DLA DOROSŁYCH

Treść artykułu

 

Od 1 sierpnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. poz. 1343).

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem prawo do świadczenia Dobry Start zostało rozszerzone na dzieci które nie ukończyły 20 lat (24 lat — jeśli mają orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych), a które we wrześniu zaczną naukę w szkołach policealnych lub szkole dla dorosłych.

Zgodnie przepisami o świadczenie Dobry Start  na dziecko nadal wnioskuje:

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — tj. osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — tj. osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się, oznacza  to osobę pełnoletnią ucząca się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o pieczy zastępczej ( na pozostałe osoby pełnoletnie uczące się wnioskują jw. rodzice lub opiekunowie)

 

Co ważne, w tym roku osoby te będą mogły złożyć wnioski tylko drogą tradycyjną papierową. Nie mają możliwości złożenia wniosku o 300 plus drogą elektroniczną.

Jest to związane z tym, że elektroniczny proces ubiegania się o 300+ (za pośrednictwem bankowości internetowej oraz portalu Emp@tia) ruszył od 1 lipca i nie było możliwości skorygowania treści e-wniosku. W efekcie wciąż zawiera on definicję szkoły, z której wyłączone są placówki policealne i dla dorosłych.

Wniosek o przyznanie świadczenia Dobry Start można złożyć

w Urzędzie Miasta Brzegu, ul. Robotnicza 12, w:

Biurze Spraw Społecznych i Zdrowia

pokój nr 7 budynek A

telefon kontaktowy 77416 99 58

lub 77416 99 81

w godzinach od 8:00 do 14:00

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Nie zapomnij udostępnić: