Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 31 lipca, 2019 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg otrzyma środki unijne na walkę ze smogiem

Treść artykułu

Informujemy, że Gmina Brzeg otrzymała środki w kwocie 1 236 438,61 zł na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” ze środków unijnych w ramach działania 5.5 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2019-2021. Realizowany projekt ma charakter pilotażowy, w całym województwie bierze w nim udział 11 gmin. Dzięki realizacji projektu wymienionych zostanie 193 źródła ciepła, w tym 180 kotłów węglowych poprzez przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej. Poziom dofinansowania ze środków UE i Budżetu Gminy wyniesie ok. 60-67% kosztów kwalifikowanych.

Nie zapomnij udostępnić: