Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lipca, 2019 Tytuł artykułu

Segregacja odpadów w Brzegu po I półroczu 2019r.

Treść artykułu

Informujemy, że poziom selektywnej zbiórki odpadów bezpośrednio od mieszkańców Brzegu nadal jest na bardzo niskim poziomie. Zgodnie z przepisami poziom ten powinien wynosić 40%. W Brzegu, mimo deklaracji o segregowaniu odpadów ponad 90% mieszkańców, za okres 6 miesięcy 2019r. wyniósł on zaledwie 21% tj. 967,16 ton. Jednocześnie aż 624,06 ton odpadów teoretycznie selektywnie zebranych zostało zanieczyszczonych innymi frakcjami odpadów. Tym samym zostały odebrane jako odpady zmieszane, co wygenerowało znacznie większe koszty ich odbioru i zagospodarowania (o około 180 000 zł). Głównym problemem jest selektywna zbiórka szkła i bioodpadów dlatego przypominamy aby:

SZKŁO wrzucać do pojemnika koloru zielonego (lub opisanego „szkło”) bez reklamówek foliowych lub innych opakowań. Jeśli przyniesiemy butelki w reklamówce, należy wrzucić je do pojemnika na szkło, a samą reklamówkę do pojemnika koloru żółtego lub opisanego „metale i tworzywa sztuczne”. Na terenie Brzegu pojawiają się pojemniki na szkło ze specjalnym otworem wrzutowym umożliwiającym wrzucenie tylko butelek szklanych.

BIOODPADY należy wrzucać do pojemnika koloru brązowego (lub opisanego „bioodpady”) w workach biodegradowalnych, a jeżeli zbierane są w zwykłych workach foliowych, biodpady do pojemnika wrzucamy luzem, a zabrudzoną reklamówkę do odpadów zmieszanych.

Przestrzeganie tych zasad, poprawi stopień segregacji odpadów, a tym samym pozwoli na osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów przez Gminę, co powinno przełożyć się na koszty wywozu i zagospodarowania odpadów i wysokość stawki. Należy pamiętać, że brak przestrzegania zasad segregacji niweczy trud mieszkańców segregujących odpady, co naraża wszystkich mieszkańców przyporządkowanych do danego placu gospodarczego na odpowiedzialność zbiorową i zdecydowanie wyższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Nie zapomnij udostępnić: