Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 lipca, 2019 Tytuł artykułu

Uszczelniamy system gospodarki odpadami

Treść artykułu

Gmina Brzeg na bieżąco dokonuje weryfikacji złożonych przez mieszkańców deklaracji śmieciowych w celu uszczelnienia systemu i objęcia nim wszystkich mieszkańców miasta. Wyniki licznych kontroli i przeprowadzonych postępowań wyjaśniających potwierdzają,  iż w wielu przypadkach ilości osób zgłoszonych do ponoszenia opłaty śmieciowej nie pokrywa się z rzeczywistą ilością osób faktycznie zamieszkujących dany lokal. Deklarowanie mniejszej ilości zamieszkałych osób jest nieuczciwe w stosunku do tych mieszkańców, którzy rzetelnie przekazują dane. Postępowanie niektórych mieszkańców, zaniżających ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ma bezpośredni wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty gospodarowania odpadami za osoby „niezgłoszone” ponoszą uczciwi i sumiennie płacący opłatę śmieciową mieszkańcy. W konsekwencji system gospodarki odpadami nie bilansuje się i Gmina jest zmuszona do podwyższenia stawki opłaty śmieciowej.

Wobec powyższego prosimy o dokonywanie rzetelnej weryfikacji, co do ilości osób zgłoszonych w deklaracji śmieciowej w stosunku do ilości osób faktycznie zamieszkujących na nieruchomości. W przypadku nieścisłości w tym zakresie prosimy o składanie nowych deklaracji (lub oświadczeń do zarządcy), w których ujęci zostaną wszyscy mieszkańcy faktycznie mieszkający na nieruchomości i wytwarzający odpady. W przypadku wykrycia przez tut. Urząd Miasta osób, które nie były objęte opłatą śmieciową zostanie ona im naliczona do 5 lat wstecz.

Nie zapomnij udostępnić: