Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 lipca, 2019 Tytuł artykułu

Informacja na temat kąpieliska przy ul. Korfantego 24a

Treść artykułu

Pamięć kąpieli na basenie przy ul. Korfantego jest nadal żywa wśród wielu mieszkańców Brzegu. Z sentymentem wspominają oni czasy młodości; gdy gorące, letnie dni spędzali na kąpieli w „trzymetrówce”. Przez wiele lat nieremontowany obiekt podupadał i zatracił swoją pierwotną funkcję. W międzyczasie zmieniły się przepisy, a przede wszystkim wzrosły oczekiwania mieszkańców dotyczące organizacji i wyposażenia basenu.

Po wielu latach planowania i teoretycznych rozważań „co zrobić ze starym basenem?” przyszedł czas na konkrety. Od 4 lat obiekt sukcesywnie, etapami poddawany jest działaniom rewitalizacyjnym. W 2015 roku podjęte zostały działania zmierzające do przywrócenia równowagi biologicznej w zbiorniku przy wykorzystaniu ekologicznych urządzenia EOS 2000. Badania wody przeprowadzone po zakończeniu zaplanowanych procesów potwierdziły osiągnięcie zamierzonych celów. Następnie w latach 2018/2019, w ramach działania 5.1. RPOWO „Ochrona różnorodności biologicznej” wykonano m.in.: renaturalizację linii brzegowej w części zachodniej i północnej zbiornika w tym: – rozbiórki elementów betonowych i żelbetowych zbiornika (m.in. mury oporowe, wieża do skoków do wody, pale drewniane – pozostałości po pomoście. Wykonano nowe skarpy z materiałów sypkich, naturalnych (piasek, pospółka), wyremontowano urządzenia melioracyjne, usunięto nieczystości ze studni w rowie odprowadzającym wodę do rzeki Kościelna. Wybudowano pomosty rekreacyjne i widokowe, utwardzono ścieżkę spacerową wokół zbiornika. Od tego momentu obiekt „odżył”. Dla wielu mieszkańców Brzegu teren dawnego kąpieliska stał się idealnym miejscem do spacerów i rekreacji.

Ale do przywrócenia dawnej świetności i spełnienia marzeń o letniej kąpieli pozostał jeszcze jeden etap – wybudowanie nowoczesnego, odpowiadającego współczesnym standardom kompleksu basenów. Prace nad realizacją tego etapu rewitalizacji obiektu rozpoczęto w 2018 roku, kiedy to wykonana została koncepcja wybudowania kompleksu niecek basenowych wraz zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz remontu budynku dawnej restauracji tzw. „WODNIKA”. Przygotowane przez pochodzącego z Brzegu architekta Piotra Michalskiego opracowanie zakłada, że główną funkcją obiektu jest funkcja rekreacyjna. Obiekt, poza sezonem letnim ma pełnić również funkcję terenów rekreacyjno-spacerowych. Wszystkie projektowane funkcje posiadają dostęp dla użytkowników w każdym wieku oraz  różnej sprawności fizycznej. Obiekt w całości zostanie przystosowany do użytku dla osób poruszających się na wózkach. Pas terenu przeznaczony pod kompleks basenowy podzielono na dwie zasadnicze części. Zaczynając od wejścia na teren kąpieliska po północno-zachodniej stronie planuje się zabudowę w formie budynku przebieralni wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym. Budynek pełnić będzie funkcję wejścia na teren kompleksu basenowego. Za nim planuje się pas terenu przeznaczony pod kompleks basenowy. Został on podzielony na trzy strefy rekreacji: strefę rodzinną, strefę rekreacji oraz strefę sportu. Strefę basenową projektuje się jako ciąg trzech niecek basenowych otoczonych z każdej strony drewnianymi podestami.

Od północno-wschodniej strony (od ul. Toruńskiej) planuje się podesty wznoszące się do maksymalnej wysokości 3,15m nad poziomem terenu. Główną funkcją podestów jest rekreacja. Mają zapewnić miejsce do odpoczynku i zabaw użytkowników basenów. Ich pasowa forma, zróżnicowana wysokość oraz uzupełnienie o schody i rampy pozwala na wykorzystanie przez wszystkich użytkowników, niezależnie od wieku czy sprawności fizycznej. Dodatkowo, unoszące się podesty stanowią odgrodzenie terenu basenów od otoczenia jak również umożliwiają zaprojektowanie pod nimi pomieszczeń technicznych przeznaczonych na potrzeby uzdatniania wody basenowej. Wyniesienie ponad poziom terenu daje możliwość wglądu na cały teren basenu oraz odpowiada ukształtowaniu terenu wzdłuż linii brzegowej zbiornika wodnego. Ma to również zapewnić wzrokowy kontakt użytkowników ze zbiornikiem wodnym. Kształt podestów respektuje obecny układ drzewostanu na działce i wykorzystuje obszar wokół drzew jako trawniki rekreacyjne. Na części wyniesionych podestów projektuje się zadaszenie tekstylne chroniące przed nadmiernym słońcem. Przed brodzikiem zaprojektowano płytkie niecki wodne (o głębokości 1-5 cm) wyposażonej w dysze wodne. Umożliwia to zorganizowanie w tym miejscu fontann, które mogą być dodatkową atrakcją dla użytkowników basenów jak również mogą pełnić funkcje dekoracyjne poza okresem działania basenów. Pomiędzy nieckami zaprojektowano również wznoszące się podesty o zróżnicowanych funkcjach. W strefie rodzinnej umożliwiają zorganizowanie dodatkowych atrakcji w formie zjeżdżalni do basenów a przy strefie rekreacyjnej służą za ściankę do wspinaczki oraz podwyższenie dla ratowników. Powierzchnię podestów planuje się połączyć z otaczającymi ścieżkami spacerowymi za pomocą licznych łączników o nieregularnej formie.

W strefie rodzinnej, która została zlokalizowana najbliżej budynku przebieralni planuje się pierwszy zbiornik basenowy o funkcji brodzika dla dzieci. Niecka o wymiarach 12,5 x 12,5 m i głębokości 0,4 m2. Wzdłuż północnej krawędzi niecki projektuje się najniższe podesty wraz z rampą dla osób poruszających się na wózkach. Niska i rozłożysta forma podestów ma pozwolić na odpoczynek i rekreację całych rodzin. Dodatkowo, przy wschodniej krawędzi projektuje się zjeżdżalnie dla dzieci z podniesionego podestu pomiędzy nieckami basenowymi. W strefie rekreacyjnej projektuje się najdłuższy basen o wymiarach niecki 12,5 x 50 m i głębokości od 0,8 do 1,2 m. Wzdłuż północnej krawędzi niecki, podesty osiągają większą wysokość nad poziomem terenu, dając możliwość wglądu na cały teren basenów. Przy wschodniej krawędzi projektuje się podwyższenie będące stanowiskiem ratowniczym. Ścianę podwyższenia po stronie niecki basenowej projektuje się jako ściankę do wspinaczki. W strefie sportu projektuje się pełnowymiarowy basen sportowy o wymiarach 12,5 x 25 m, głębokości od 1,2 do 1,8 m i 6 torach pływackich. Wzdłuż północnej krawędzi niecki projektuje się najwyższe wyniesienie podestów, które mają pełnić rolę trybun sportowych w przypadku organizacji zawodów pływackich. Wzdłuż wschodniej krawędzi niecki zaprojektowano słupki startowe.

Zaplecze basenów stanowić będzie budynek umiejscowiony w północno-zachodniej części obiektu, wzdłuż ul. Korfantego. Budynek ma stanowić wejście na cały kompleks basenowy, zapewnić kontrolę dostępu oraz umożliwić użytkownikom przebranie się. Tam umiejscowione będą również toalety i prysznice. Część budynku przeznaczona będzie na pomieszczenia techniczne i służbowe dla obsługi basenów.

Bardzo istotną sprawą dla funkcjonowania obiektu jest rewitalizacja dawnej restauracji tzw. „Wodnika”. Budynek „Wodnika” jest obiektem pochodzącym z lat 30-tych XX w. Na przestrzeni lat przeszedł liczne modernizacje. Przewiduje się odtworzenie jego wyglądu zewnętrznego oraz pierwotnej funkcji. W zakresie elewacji zewnętrznej, projektuje się odtworzenie pierwotnych otworów okiennych a od strony ul. Wojciecha Korfantego wykorzystanie drewnianych okiennic. Zaleca się również odtworzenie pierwotnego, czterospadowego dachu pokrytego dachówką ceramiczną. Planuje się również odtworzenie pergoli nad tarasami widokowymi oraz donic z roślinnością, jako zwieńczenie murków tarasowych. W zakresie funkcji proponuje się utworzenie lokalu gastronomicznego wraz z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Lokal pełnić będzie rolę obiektu dostępnego nie tylko dla użytkowników basenów.

Założeniem jest, aby klienci basenów docierali do nich rowerami lub komunikacją publiczną. Dlatego przewiduje się utworzenie dużego parkingu rowerowego od strony ul.Korfantego. Parking dla 100 samochodów utworzony będzie w południowo-wschodniej części obiektu (od strony zajazdu „Rybiorz”) co umożliwi dojazd od ul.Szymanowskiego i skomunikuje obiekt z obwodnicą Brzegu.

Przedstawiona powyżej koncepcja jest punktem wyjścia do stworzenia dokumentacji technicznej (projekt budowlany i wykonawczy) umożliwiającej rozpoczęcie prac budowlanych. Wykonanie takiej dokumentacji zlecono w kwietniu bieżącego roku, a zakończenie prac nad nią przewiduje się przed końcem 2019 roku, tak aby radni miejscy mogli podjąć decyzje o przeznaczeniu pieniędzy na rozpoczęcie budowy już w 2020 roku. Koszt realizacji całości przedsięwzięcia (tzn. budowa basenów, budynku zaplecza, rewitalizacja restauracji „Wodnik”) szacuje się, w zależności od przyjętych rozwiązań materiałowo – konstrukcyjnych, na kwotę 15 – 16 mln złotych.

 

Nie zapomnij udostępnić: