Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 maja, 2019 Tytuł artykułu

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu dotycząca udziału w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Brzeg za rok 2018”

Treść artykułu

INFORMACJA

 

Szanowni Mieszkańcy

 

Od 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Brzegu przedstawia Radzie Miejskiej Brzegu, co roku do dnia 31 maja, raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim.

11 maja 2019 roku Burmistrz Brzegu przedstawił Radzie Miejskiej Brzegu oraz Mieszkańcom „Raport o stanie Gminy Brzeg za rok 2018”, umieszczając ten dokument na stronach www.bip.brzeg.pl i www.brzeg.pl.

Rada Miejska Brzegu w dniu 17 czerwca 2019 roku będzie rozpatrywać „Raport o stanie Gminy Brzeg za rok 2018”, jednocześnie nad przedstawionym raportem będzie przeprowadzona debata. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy Brzegu.

Stosowanie do treści art. 28aa, ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, mieszkaniec Brzegu, który chciałby zabrać głos w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Brzeg za rok 2018”, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej Brzegu zgłoszenie, poparte, co najmniej podpisami 50 osób (zgłoszenie do pobrania w załączeniu poniżej).

         Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze od 7.15 do godziny 15.15
w Biurze Rady Miejskiej Brzegu (Rynek Ratusz) do dnia 17 czerwca do godziny 8.30.

Sesja Rady Miejskiej Brzegu, na której odbędzie się debata jest zaplanowana na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 9.00. Mieszkańcy Brzegu będą dopuszczeni do głosu w debacie według kolejności przyjętych zgłoszeń.

 

Jacek Niesłuchowski
Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: