- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Odra jako droga wodna

W poniedziałek, 15 kwietnia br. odbyło się spotkanie dotyczące wykorzystania rzeki Odry jako drogi wodnej w zakresie zarówno transportu, jak i turystyki, a także w rozwoju miasta. W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, zastępca burmistrza Bartłomiej Kostrzewa, pełnomocnik Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. kontaktu z samorządami Gabriela Tomik oraz kapitan żeglugi śródlądowej Andrzej Podgórski.