Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 2 kwietnia, 2019 Tytuł artykułu

Szkolenie dla organizacji pozarządowych- zmiany w przepisach

Treść artykułu

Przypominamy, że od 1 marca 2019 roku obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadania publicznego.

W związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie w zakresie zaistniałych zmian. Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński- wybitny specjalista w dziedzinie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

data: 10 kwietnia 2019 r.
miejsce: sala konferencyjna w budynku MOSiR, ul. Sportowa 1
godzina: 14:00-17:00

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki 77 416-98-01

Nowe wzory zawarte są w dwóch rozporządzeniach Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszonych 26 i 29 października 2018 r.:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057
oraz

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055

Nie zapomnij udostępnić: