- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Trwają prace związane z termomodernizacją PSP nr 1 w Brzegu

Trwają prace związane z realizacją zadania budżetowego pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie PSP nr 1”. We wtorek, 26 marca br. temu jak przebiegają roboty przyglądał się burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak. Obecnie prowadzone są roboty budowlane mające na celu docieplenie stropu nad drugim piętrem budynku, które polegają m.in. na wymianie istniejącego wypełnienia stropu na wypełnienie z wełny mineralnej. Równolegle prowadzone są prace związane z montażem wentylacji mechanicznej na drugim piętrze budynku.

Przypomnijmy, że przedmiotem zadania jest m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja stolarki drzwiowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia na energooszczędne na ciągach komunikacyjnych.

Termin zakończenia zadania planowany jest na 25 lutego 2020 r., a koszt wykonania robót budowlanych to 2.647.400,76 zł.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 918.114,70 zł.