Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 marca, 2019 Tytuł artykułu

XVII Turnieju pn. „Człowiek i Jego Środowisko” oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu

Treść artykułu

22 marca br. w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził etap rejonowy XVII Turnieju pn. „Człowiek i Jego Środowisko” oraz XIV Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Czerwonym Krzyżu.

Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Brzegu Walerian Twardzik wraz z Burmistrzem Brzegu Jerzym Wrębiakiem przywitali uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz ich opiekunów na tegorocznych konkursach, które odbywają się w roku 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wyraził ogromną radość z tego, że takie zawody się odbywają i cieszą zainteresowaniem wśród młodych ludzi z całego powiatu brzeskiego.
Celem turnieju ,, Człowiek i Jego Środowisko” było kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych klas IV-VI postaw i zachowań prozdrowotnych, proekologicznych oraz inspirowanie i tworzenie warunków do zgłębiania problematyki dotyczącej środowiska naturalnego i ochrony zdrowia.
Etap rejonowy został poprzedzony etapem szkolnym, w którym udział wzięło 161 dzieci z 11 szkół podstawowych z powiatu brzeskiego.

Na podium znaleźli się:
I miejsce Zuzanna Majos PSP nr 6 w Brzegu – opiekunka Barbara Przybysz
II miejsce Dominik Świtoń PSP nr 6 w Brzegu – opiekunka Barbara Przybysz

II miejsce Jakub Drozd PSP nr 3 w Brzegu – opiekunka Zofia Gac

Olimpiada Wiedzy o Czerwonym Krzyżu skierowana była natomiast do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych.
 Celem olimpiady było promowanie i popularyzowanie idei Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wśród dzieci i młodzieży, promocja działań i wartości humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz potrzebujących oraz rozbudzenie wrażliwości na wartość człowieka, szacunku dla ludzkiej godności.
W etapie szkolnym udział wzięło 271 dzieci z 15 szkół powiatu brzeskiego.

Na podium znaleźli się:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce
Michał Czarnecki PSP nr 6 w Brzegu – opiekunka Barbara Przybysz
II miejsce
Julia Lelko PSP nr 1 w Brzegu – opiekunka Agnieszka Herman
III miejsce
Kordelia Olszewska PSP nr 5 w Brzegu – opiekunka Joanna Staroń

w kategorii szkół gimnazjalnych klasy III oraz szkół ponadpodstawowych:
I miejsce
Adam Pasierski II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu – opiekunka Aleksandra Sokołowska
II miejsce
Mateusz Majos PSP nr 6 w Brzegu (klasa III gimnazjum) – opiekunka Wiesława Byczkowska
III miejsce
Zuzanna Pochwała II Liceum Ogólnokształcące w Brzegu – opiekunka Aleksandra Sokołowska

ex aequo

III miejsce Aleksandra Hanuszewicz Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu – opiekunka Katarzyna Mazurkiewicz

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody w postaci profesjonalnego sprzętu sportowego – turystycznego, książek oraz gadżetów PCK ufundowanych przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Brzegu.


Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy powodzenia na etapach okręgowych.

Nie zapomnij udostępnić: