Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 22 marca, 2019 Tytuł artykułu

Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego

Treść artykułu

Ogłoszenie dotyczące realizacji zadania: „Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego”

Informuję, że w związku z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kamiennej i B. Chrobrego w dniu 28 marca br. planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych w obrębie ulicy B. Chrobrego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej. Zadanie będzie realizowane przez firmę: Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK” Spółka jawna z siedzibą w Brzegu.

W okresie wykonywania robót wystąpią znaczne utrudnienia komunikacyjne wynikające z kompleksowej przebudowy konstrukcji drogi, a na czas budowy zostanie wprowadzona w tym rejonie nowa organizacja ruchu zatwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Brzegu. Zgodnie z nią, wskazany powyżej odcinek ul. B. Chrobrego zostanie wyłączony z ruchu. W celu zminimalizowania utrudnień prace będą postępować etapami, począwszy od skrzyżowania z ul. Piastowską.

Ponadto, w związku z koniecznością czasowego wyłączenia z ruchu przebudowywanego w pierwszym etapie odcinka drogi zmieniona zostanie trasa autobusów komunikacji miejskiej linii 0B 1, 5 i 8. Autobusy, w czasie wyłączenia z ruchu części ulicy B. Chrobrego, będą kursowały przez Rynek, a odjazdy tych linii będą odbywały się z przystanku zlokalizowanego po stronie północnej Rynku (dawna lokalizacja przystanku przy sklepie meblowym).

Kolejne utrudnienia w ruchu drogowym wystąpią w związku z przebudową ulicy Bolesława Chrobrego na odcinku od ul. Piastowskiej do ulicy Armii Krajowej (droga powiatowa). Roboty na tym odcinku będą prowadzone pod stałym ruchem z lokalnymi przewężeniami.

Przepraszamy mieszkańców za utrudnienia wynikające z realizacji przebudowy dróg gminnych i za wprowadzone zmiany w kursowaniu autobusów linii 0B 1, 5 i 8.

O dalszych zmianach w organizacji ruchu drogowego będziemy informowali na bieżąco.

Jednocześnie prosimy o stosowanie się do wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Nie zapomnij udostępnić: