Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 19 marca, 2019 Tytuł artykułu

Szkolenie dla osób zasiadających w radach gmin

Treść artykułu

We wtorek, 19 marca br. w Sali Pinottiego Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyło się szkolenie pn. „Aspekty proceduralno – prawne funkcjonowania rady oraz działalność uchwałodawcza rad gmin i powiatów, w tym stanowienie aktów prawa miejscowego”, organizowane przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych i skierowane do osób zasiadających w radach gmin.

Spotkanie oficjalnie otworzył burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, witając zebranych gości i wyrażając swoją radość z tego, że są organizowane tego typu wydarzenia, ponieważ wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie pomocna podczas obrad rad gmin, których prowadzenie często jest niezwykle trudne.

Na spotkaniu przedstawione zostały wzajemne charakterystyka i relacje organu stanowiącego, wykonawczego oraz kontrolnego. W drugiej części szkolenia uczestnicy zapoznali się
z ustrojową pozycją przewodniczącego w radzie gminy (miasta, powiatu). Wymienione zostały błędy legislacyjne w procedurze podejmowania uchwał przez radę gminy, przyczyny błędów w uchwałach jednostek samorządu terytorialnego.

Prelegentem podczas szkolenia był Krzysztof Nowak, dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (od 2003 roku), radca prawny, urzędnik służby cywilnej.

 

Nie zapomnij udostępnić: