- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Spotkanie dotyczące współpracy samorządów Górnej Odry

We wtorek, 26 lutego br. burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak uczestniczył w spotkaniu dotyczącym współpracy samorządów Górnej Odry, które odbywało się w oławskim Ratuszu. Zebranych gości przywitał burmistrz Oławy Tomasz Frischmann oraz starosta Powiatu Oławskiego Zdzisław Brezdeń.

Podczas spotkania omawiano takie sprawy jak: znaczenie Odry oraz jej zasobów dla rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym i makroregionalnym, najważniejsze inicjatywy związane z polityką odrzańską wraz ze wskazaniem głównych czynników integrujących oraz zagrożeń na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, oczekiwania i gotowość środowisk samorządowego, gospodarczego, naukowego do współpracy i aktywności identyfikowane w okresie 2015-2018, ruch turystyczny na Odrze, Odra w planach wiodących podmiotów gospodarczych.