Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 20 lutego, 2019 Tytuł artykułu

Burmistrz odwiedził teren prac związanych z poprawą zieleni miejskiej

Treść artykułu

Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak udał się w środę, 20 lutego br. na miejsce prac związanych z poprawą zieleni miejskiej. Przypomnijmy, że na terenie Parku Wolności oraz Plant Miejskich trwają obecnie prace związane z gospodarką drzewostanem w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu”. Całkowita wartość projektu wyniesie 8.202.700, 85 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 dotyczącego Osi priorytetowej II Ochrony Środowiska, w tym adaptacji do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego wyniosło 6.972.295, 72 zł.

Prace obejmują cięcia pielęgnacyjne w koronach drzew oraz wycinkę drzew i krzewów. Cięcia pielęgnacyjne polegają na usuwaniu posuszu, jemioły, a także przewisających i złamanych konarów w koronach drzew. Wykonanie tych cięć ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym parki, jak również mają one pozytywny wpływ na kondycję zdrowotną drzew oraz pozwolą na ich prawidłowy rozwój i wzrost przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Wycinka obejmuje tylko egzemplarze suche, zagrażające powaleniem i rosnące w zbyt dużym skupieniu, co w konsekwencji wpłynie na prawidłowy rozwój i stan zdrowotny drzew rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie drzew usuwanych. Prace prowadzone są przez firmę PARK-M profesjonalnie i pod nadzorem inspektorów branży zieleniarskiej.

Realizacja projektu ma przywrócić brzeskiej zieleni dawny blask przy maksymalnej ochronie istniejącego zasobu przyrodniczego. Zadanie ma na celu uporządkowanie istniejących zasobów zieleni i wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia zgodne z pierwotnymi założeniami kompozycyjnymi dla poszczególnych obiektów podlegających rewaloryzacji.

 

Nie zapomnij udostępnić: