Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

Gmina Brzeg złożyła wniosek pn. „Wymiana źródeł ciepła w Gminie Brzeg” o dofinansowanie ze środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu

Treść artykułu

W pilotażowym programie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, w ramach działania 5.5 Ochrona Powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, ma szansę wziąć udział Gmina Brzeg, która złożyła wniosek, wraz z 11 innymi opolskimi gminami, o dofinansowanie unijne przeznaczone na wsparcie mieszkańców w wymianie nieekologicznych źródeł ciepła. Po przeprowadzeniu ankietowania, na podstawie złożonych deklaracji do udziału w projekcie mieszkańcy miasta zgłosili 116 źródeł ciepła, które mogą zostać zmodernizowane przy wsparciu środków unijnych, w 229 lokalach mieszkalnych w Brzegu. Zdecydowana większość zgłoszonych do wymiany źródeł ciepła to piece węglowe, które zostaną zlikwidowane, a ponadto wysłużone piece gazowe, piece na biomasę oraz ogrzewanie elektryczne. W ramach projektu 7 budynków zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, a pozostałe lokale mieszkalne zyskają ogrzewanie gazowe. Blisko 200 popularnych „kopciuchów”, jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, wkrótce przestanie pogarszać jakość powietrza w naszym mieście.

Przewidujemy, że dofinansowanie na wymianę pieców wyniesie ok. 67% (w tym 34% to środki UE), pozostałe 33% to środki mieszkańców. Łączna wartość zadania wynosi ok. 4 mln zł.

Aktualnie w miesiącu lutym będzie dokonywana uproszczona ocena energetyczna budynków zgłoszonych do projektu, co jest wymogiem koniecznym do jego realizacji. Prosimy mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ciepła do kontaktu z naszym urzędem – wydziałem Urbanistyki i Ochrony Środowiska, celem ewentualnego zakwalifikowania na listę rezerwową. W przypadku niezakwalifikowania się do projektu Gmina Brzeg będzie starała się brać udział w kolejnych naborach o środki unijne na ten cel, dlatego też ważne jest zgłoszenie swojej gotowości do wymiany pieców poprzez wypełnienie stosownej ankiety.

Gmina Brzeg bierze również udział w projekcie „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. Celem tego projektu jest powołanie w każdej gminie uczestniczącej w projekcie osoby – gminnego koordynatora ds. ochrony powietrza, która zostanie wyszkolona w zakresie doradztwa energetycznego, bezpłatnie świadczącego usługi na rzecz mieszkańców. Ponadto zostanie wykonana szczegółowa inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, co ułatwi w przyszłości planowanie działań związanych z jej likwidacją.

Nie zapomnij udostępnić: