- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Noworoczno- opłatkowe spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

26 stycznia br. w sali stropowej brzeskiego Ratusza odbyło się noworoczno- opłatkowe spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. W tym szczególnym wydarzeniu oprócz licznie zgromadzonych kresowian udział wzięli również m.in. przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Jerzym Wrębiakiem oraz starostą Jackiem Monkiewiczem na czele. Składanie życzeń oraz dzielenie się opłatkiem poprzedzone było wspólnym kolędowaniem, a uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać ciekawych opowieści dotyczących Kresów.