Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 23 stycznia, 2019 Tytuł artykułu

Brzeska policja podsumowała 2018 rok

Treść artykułu

23 stycznia br. w Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się roczna narada kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Brzegu z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, służb mundurowych, związków zawodowych policjantów, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Naradę otworzył Komendant Powiatowy Policji w Brzegu insp. Zbigniew Dychus, który podsumował wyniki pracy brzeskich policjantów w 2018 roku. Komendant podziękował także jednostkom samorządu terytorialnego za otrzymane wsparcie, m.in. obecnemu na naradzie burmistrzowi Brzegu Jerzemu Wrębiakowi za przekazanie 15.000 zł na organizację dodatkowych patroli w mieście. Komendant wspomniał również, że w minionym roku oddano do użytkowania nowy budynek Komendy, dzięki czemu znacznie poprawił się komfort pracy policjantów i poziom obsługi petentów. Następnie wyniki swojej pracy w 2018 roku omówili naczelnicy poszczególnych wydziałów brzeskiej placówki. Głos zabrał również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Rafał Stanisławski, który zaprezentował wyniki badań dotyczących poczucia bezpieczeństwa społecznego, analizę sytuacji policji w województwie opolskim, a także podziękował brzeskim funkcjonariuszom za oddaną służbę, szczególnie w obliczu trudnej sytuacji kadrowej.

Burmistrz Jerzy Wrębiak podziękował policjantom za sumienną pracę oraz starania na rzecz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa brzeżan. Wspomniał, że miasto także prowadzi wiele działań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa, m.in. budowę nowych jezdni i ścieżek rowerowych czy też planowaną rozbudowę systemu monitoringu miejskiego.

Narada była również okazją do pożegnania odchodzącego na emeryturę Komendanta insp. Zbigniew Dychusa. Burmistrz, w imieniu własnym i mieszkańców, złożył na ręce komendanta specjalne podziękowania, podkreślając jego osobiste zaangażowanie nie tylko w utrzymanie porządku i ładu publicznego, ale także w rozwój miasta.

Nie zapomnij udostępnić: