Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 grudnia, 2018 Tytuł artykułu

Zwolnienie w opłacie śmieciowej dla rodzin wielodzietnych w roku 2019.

Treść artykułu

Informuję, że w dniu 05.12.2018r. na wniosek Burmistrza Brzegu Jerzego Wrębiaka, Uchwałą Rady Miejskiej wydłużono czas obowiązywania wprowadzonego w 2016 r. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, do 31 grudnia 2019 roku.

Przypominam, iż zwolnienie przysługuje rodzinom wielodzietnym, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Wysokość zwolnienia stanowi 20% miesięcznej opłaty należnej od gospodarstwa domowego, stanowiącego rodzinę wielodzietną. Zgodnie z definicją ustawy z dnia 05.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny, za rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której ustawowy rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy korzystają z ulgi w roku 2018, nadal mogą z niej korzystać w roku 2019, bez składania dodatkowych dokumentów.

Natomiast właściciele nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne, którzy nie korzystali z ulgi w roku 2018, a spełniają warunki do jej otrzymania, będą mogli ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod warunkiem złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Przedmiotowa deklaracja powinna być złożona:

  • bezpośrednio do Urzędu Miasta- w przypadku zamieszkiwania w zabudowie jednorodzinnej lub małej wspólnocie,
  • poprzez: Zarządcę, Spółdzielnię Mieszkaniową lub Zarząd Wspólnoty – w przypadku zamieszkiwania w zabudowie wielorodzinnej.

Przedmiotowa ulga w opłacie będzie obowiązywała do 31 grudnia 2019r.

Nie zapomnij udostępnić: