- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Dofinansowanie na założenie żłobka przyzakładowego

Szanowni Państwo,

W III kwartale 2019 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłosi konkurs na realizację projektów wspierających powstawanie nowych żłobków przyzakładowych. Każdy zainteresowany podmiot działający w województwie opolskim (zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego) będzie mógł pozyskać dofinansowanie m.in. na:

Warunkiem realizacji projektu jest posiadanie bazy lokalowej, w której miałby zostać utworzony żłobek. W przypadku, gdy dany podmiot nie posiada takiej bazy, utworzenie żłobka możliwe jest w partnerstwie z innym podmiotem, który będzie dysponował stosowną infrastrukturą.

Wsparcie finansowe na utworzenie nowych żłobków przyzakładowych może być udzielone maksymalnie na 24 miesiące. Po tym czasie wymagane jest dalsze finansowanie żłobka przez kolejne 24 miesiące, ale ze środków innych niż pochodzących z Unii Europejskiej.

Minimalna wartość projektu wynieść może 100 tysięcy złotych, przy czym wkład własny podmiotu realizującego projekt wynosić będzie 10%.

W razie pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Pan dr Maciej Filipowicz, dostępny pod numerem telefonu 77 44-16-471 oraz adresem e-mail: m.filipowicz@wup.opole.pl

informacja Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu