Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 listopada, 2018 Tytuł artykułu

Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019.

Treść artykułu

Harmonogram wypłat świadczeń w okresie świadczeniowym 2018/2019.

 

Urząd Miasta Brzeg realizuje wypłatę poszczególnych rodzajów świadczeń według ustawowych terminów przedstawionych poniżej:

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (RODZINA 500+)

Świadczenie wychowawcze wypłaca się w okresach miesięcznych (podstawa prawna art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).

ŚWIADCZENIA RODZINNE

(Zasiłek rodzinny z dodatkami, Zasiłek pielęgnacyjny, Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”, Świadczenie pielęgnacyjne, Świadczenie rodzicielskie, Specjalny zasiłek opiekuńczy, Zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej). Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych, (podstawa prawna art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych)

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych, (podstawa prawna art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

PAŻDZIERNIK  2018 r 22.10.2018 r
LISTOPAD 2018 r. 23.11.2018 r
GRUDZIEŃ 2018 r. 18.12.2018 r.
STYCZEŃ 2019 r. 25.01.2019 r.
LUTY 2019 r. 25.02.2019 r.
MARZEC 2019 r. 25.03.2019 r.
KWIECIEŃ 2019 r. 25.04.2019 r.
MAJ 2019 r. 24.05.2019 r.
CZERWIEC 2019 r. 25.06.2019 r.
LIPIEC 2019 r. 25.07.2019 r.
SIERPIEŃ 2019 r. 23.08.2019 r.
WRZESIEŃ 2019 r. 25.09.2019 r.
PAŹDZIERNIK 2019 r. 25.10.2019 r

UWAGA! Harmonogramy wypłat mogą ulec zmianie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej na realizację wypłat od Wojewody. W takim przypadku wypłaty będą realizowane do ostatniego dnia miesiąca, niezwłocznie po otrzymaniu dotacji.

Nie zapomnij udostępnić: