- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Uroczysta Msza Święta w setną rocznicę Obrony Lwowa

18 listopada br. w kościele pw. Św. Mikołaja w Brzegu odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji lwowiaków w setną rocznicę Obrony Lwowa. W nabożeństwie oprócz licznie zgromadzonych wiernych udział wzięli również m.in. przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo- Wschodnich, a także uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Władze miejskie reprezentował burmistrz Jerzy Wrębiak.