- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Zakończył się I etap prac na terenie zbiornika wodnego przy ulicy Korfantego

Zakończył się I etap projektu pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu”. Zakres prac pierwszego etapu obejmował wykonanie szeregu prac modernizacyjnych, które pozwoliły na przywrócenie dawnej funkcji temu obiektowi, przy zachowaniu walorów przyrodniczych i przestrzennych terenu. Przeprowadzono renaturalizację linii brzegowej poprzez likwidację zdegradowanej infrastruktury (betonowych pomostów i niecek basenowych), budowę nowej alei wokół zbiornika, budowę pomostów rekreacyjnych i widokowych.

Inwestycja realizowana była od 14 marca 2018 roku.

Całkowity koszt inwestycji: 2.999.999,90 zł

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020: 2.549.999,91 zł.

Wkład własny Gminy Brzeg wyniósł: 449.999, 99 zł

Na tym jednak nie koniec prac inwestycyjnych przy Korfantego. Przygotowana do realizacji jest część sportowo-rekreacyjna projektu m.in.: plac zabaw, siłownia oraz skatepark, która oczekuje na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast na skarpie ma zostać zrealizowany trzeci etap w postaci budowy basenów otwartych wraz z zapleczem. Koncepcja zakłada m. in. budowę trzech niecek basenowych (brodzik, basen średni i pływacki z 6 torami) na terenie skarpy – pomiędzy ścieżką spacerową a ogrodzeniem (tam, gdzie obecnie mieści się boisko do siatkówki i tereny zielone). Projekt zakłada także przywrócenie do stanu pierwotnego restauracji Wodnik (wraz z tarasami). Obok budynku przebieralni powstałoby m. in. zadaszone miejsce na parkowanie rowerów. Wstępny koszt realizacji powyższych zadań oszacowano na ok. 15 mln zł.