Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 9 października, 2018 Tytuł artykułu

Wyremontowane alejki w Parku Centralnym już otwarte

Treść artykułu

9 października br. alejki w Parku Centralnym zostały oficjalnie otwarte po remoncie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak wraz z kierownikiem robót Jackiem Kąkolem, inspektorem nadzoru Marcinem Figlem oraz projektantem Marcinem Czyżowskim.

Modernizacja alejek w Parku Centralnym była elementem zadania pod nazwą „Przebudowa głównych ciągów pieszych na terenie zabytkowych Plant Miejskich w Brzegu”, które realizowane było w ramach projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”. Remont był wykonywany na terenie trzech parków: Centralnego, Chrobrego oraz nad Odrą. Obejmował on wymianę nawierzchni głównych ciągów pieszo-rowerowych, budowę oświetlenia z energooszczędnymi źródłami światła, uzupełnienie elementów małej architektury oraz nasadzenia uzupełniające drzew wzdłuż przebudowanych alejek.

Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu. Natomiast nadzór inwestorski nad zadaniem pełniła firma VIA REGIA Sp. z o.o. z Kamieńca Wrocławskiego.

Wartość całkowita zadania wyniosła 4.586.121,95 zł, natomiast dofinansowanie unijne – 3.844.572,30 zł. Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.1 – Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych.

Nie zapomnij udostępnić: