Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 3 października, 2018 Tytuł artykułu

W tę sobotę otwarcie Parku Chrobrego po remoncie

Treść artykułu

Serdecznie zapraszamy na oficjalne otwarcie Parku Chrobrego po remoncie! Uroczystość odbędzie się w sobotę, 6 października br., o godz. 10.30 przy fosie w Parku Chrobrego, nieopodal Amfiteatru.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie gra terenowa, do udziału w której zapraszamy 3-osobowe zespoły uczniów szkół podstawowych. Nad sprawnym przeprowadzeniem gry czuwać będą harcerze z Hufca ZHP Brzeg. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do godz. 10.30 w sobotę przy fosie w Parku Chrobrego (koło Amfiteatru). Gra odbędzie się w godz. 10.30 – 12.30. Na zwycięzców czekają cenne nagrody!

Ponadto przy fosie będzie można wysłuchać koncertu orkiestry dętej, która później przemaszeruje na rynek, aby wziąć udział w Fanfarach dla Niepodległej.

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

Przypomnijmy, że prace na Głównej Alei Plant Miejskich na terenie Parku Chrobrego (a także Parku nad Odrą oraz Parku Centralnego) prowadzone były w ramach projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Środki pochodziły z poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych. Pozyskane przez Gminę Brzeg dofinansowanie wynosiło 11,5 mln złotych i jest ono najwyższe z dotychczas otrzymanych unijnych funduszy. Całkowita wartość inwestycji na terenie Brzegu wynosiła 14,5 mln złotych.

W ramach projektu powstają spójne sieci dróg rowerowych w gminach Brzeg i Skarbimierz, z węzłami „bike&ride” i „park&ride”. Tworzone są również ciągi pieszo-rowerowe, wraz z oświetleniem, mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu. W Brzegu prace oprócz wspomnianych Parków nad Odrą, Chrobrego oraz Centralnego realizowane były także na terenie zabytkowego centrum (skwer przy ulicach Jagiełły i Wojska Polskiego), a także na ulicach Wolności, Nadbrzeżnej, Kochanowskiego, Wrocławskiej, Oławskiej oraz Dworcowej. Projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem była Gmina Brzeg, a partnerami Gmina Skarbimierz i Powiat Brzeski.

Natomiast rewaloryzacja Parku Chrobrego (w tym m.in. remont fosy oraz amfiteatru) realizowana była w ramach projektu pn. „Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku im. Bolesława Chrobrego w Brzegu”, Zadanie współfinansowane było ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Środki własne Gminy Brzeg przeznaczone na tę inwestycję wynosiły 4.478.261,95 zł, natomiast unijne dofinansowanie opiewało na kwotę 2.414 126,30 zł.

Roboty obejmowały: przebudowę ciągów komunikacyjnych oraz schodów terenowych umożliwiających komunikację na terenie parku, montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, kosze na psie odchody), budowę pergoli terenowej, siłowni oraz oświetlenia parkowego z monitoringiem, remont układu wodnego, mostku i przepustów, murków z piaskowca, a także niecki zbiornika. W wyniku realizacji inwestycji zrewitalizowany został obszar liczący 5,16 ha.

Projekt realizowany był w partnerstwie. Liderem była Gmina Brzeg, a partnerami: Liga Ochrony Przyrody Zarząd Oddziału w Brzegu oraz Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu.

Nie zapomnij udostępnić: