Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 1 października, 2018 Tytuł artykułu

Utrzymanie czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości.

Treść artykułu

Przypominamy właścicielom nieruchomości bezpośrednio przylegających do chodników, o obowiązku utrzymywania porządku również na tych chodnikach tj. sprzątaniu liści, żołędzi, kasztanów i innych zanieczyszczeń.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku poprzez usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

W przypadku niedopełnienia obowiązku utrzymania czystości zarówno na terenie nieruchomości, jak i na chodniku przyległym grozi mandat oraz odpowiedzialność cywilna w momencie, gdy ktoś dozna skutków poślizgnięcia się na chodniku nieuprzątniętym z liści.

Powyższy obowiązek nie dotyczy właścicieli nieruchomości przylegających do chodników, na których dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Regularne utrzymanie porządku znacznie poprawi estetykę otoczenia oraz ułatwi możliwość bezpiecznego poruszania się po chodnikach.

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Nie zapomnij udostępnić: