- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Konkurs na pracę pisemną dla szkół

Rusza XVII edycja Konkursu na pracę pisemną – zapraszamy do udziału wszystkie brzeskie szkoły. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych. Pierwszą grupą są uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych i III klas gimnazjów (lub oddziałów gimnazjalnych).

Temat dla szkół podstawowych i gimnazjów to:

W 1919 r. Sejm RP wprowadził ustawą polską jednostkę monetarną – złotego. Jaką wartość, po niemal 100 latach od ustanowienia, ma dla Ciebie polska waluta?

Termin nadsyłania prac do 16 października 2018 r. wyłącznie za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.nbp.pl/konkursy.

Prace konkursowe muszą być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Do prac należy załączyć bibliografię. Pozostałe szczegóły na stronie www.nbp.pl/konkursy.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z załącznikami oraz zgłaszania się do brzeskich szkół.