- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Ulica Wolności oficjalnie otwarta

Uroczyste otwarcie wyremontowanej ulicy Wolności w Brzegu miało miejsce 13 września br. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali burmistrz Jerzy Wrębiak oraz przedstawiciele wykonawcy – brzeskiej firmy Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne “Jarząbek”.

Remont ulicy Wolności wykonywany był w ramach programu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie gmin Brzeg i Skarbimierz” – to projekt, który zakłada m.in. modernizację ulicy Nadbrzeżnej, powstanie ścieżek rowerowych, odnowienie parkowych alejek, czy skweru przy ulicy Wojska Polskiego.

Koszt przebudowy ulicy Wolności wynosił 3.821.593,08 zł. Zadanie było współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – w wysokości 84,19 procent wartości środków kwalifikowanych. W ramach prac, które trwały rok, m.in. zmieniono nawierzchnię ulicy i chodników, wybudowano nowe miejsca parkingowe oraz oświetlenie uliczne, powstała ścieżka rowerowa, przebudowano kanalizację deszczową.