Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 5 września, 2018 Tytuł artykułu

Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ulicy Korfantego z wyższym dofinansowaniem unijnym

Treść artykułu

Na wniosek Gminy Brzeg Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o ponad 604 000 zł zwiększył dofinasowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ulicy Korfantego w Brzegu” ze środków unijnych z działania 5.1 Ochrona bioróżnorodności biologicznej. Po podpisaniu aneksu ostatecznie wartość przedmiotowego zadania wynosi 2 999 999,90 zł, z czego dofinansowanie unijne 2 549 999,91 zł (85%) zaś wkład własny Gminy Brzeg 449 999,99 zł. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzana jest m.in. renaturalizacja linii brzegowej zbiornika poprzez usunięcie pozostałości po starych elementach pomostów i basenów, budowane są nowe pomosty rekreacyjne, zagospodarowana została zieleń, budowana jest ścieżka wokół stawu. Sfinansowany w 85% został również koszt rezonatora, stąd wartość tego elementu projektu wyniosła 32 588,24 zł. realizacji Zadanie ma być zrealizowane do końca października tego roku.

Należy nadmienić, że jest to pierwszy etap rewitalizacji zbiornika przy ulicy Korfantego. Przygotowana do realizacji jest część sportowo-rekreacyjna projektu m.in.: plac zabaw, siłownia, skatepark, która oczekuje na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dodatkowo trwają prace koncepcyjne nad trzecim etapem w postaci budowy basenów otwartych wraz z zapleczem. Cały kompleks zbiornika ma docelowo stanowić wielofunkcyjną strefę aktywności adresowaną do osób w różnym wieku.

Warto przypomnieć, że w latach poprzednich (2006 r.) przygotowana została dokumentacja na zadanie dotyczące przebudowy obiektu przy ulicy Korfantego. Na przedmiotową dokumentację wydano 341 600,00 zł, a wartość zadania wyszacowano na kwotę blisko 29 mln zł. Inwestycja ze względu na koszty nie została wówczas zrealizowana, a dokumentacja utraciła ważność.

Nie zapomnij udostępnić: