- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Jubileusz NSZZ Solidarność

Uroczyste obchody 38. rocznicy powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” miały miejsce 2 września br. w Brzegu. Po mszy świętej w kościele Miłosierdzia Bożego jej uczestnicy (m.in. związkowcy, samorządowcy, reprezentanci organizacji kombatanckich i społecznych oraz mieszkańcy) przeszli pod znajdujący się przy kościele obelisk upamiętniający NSZZ „Solidarność”. Tam zebranych powitał ksiądz proboszcz Marcin Czerepak, a Kazimierz Kozłowski, przewodniczący brzeskiego oddziału „Solidarności” podziękował wszystkim za przybycie. Okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, który chwilę później – wraz z wiceburmistrzem Tomaszem Witkowskim – złożył wiązankę kwiatów pod obeliskiem.