Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

 • TAB kolejny element
 • / wyszukiwarka
 • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
 • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 21 sierpnia, 2018 Tytuł artykułu

O kredycie Gminy Brzeg

Treść artykułu

Od kiedy Jerzy Wrębiak jest burmistrzem Brzegu (listopad 2014 r.), gmina nie zaciągnęła żadnego kredytu. Działania te były świadome i miały za zadanie przygotowanie do realizacji dużych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków zewnętrznych. Potwierdzeniem dobrej kondycji finansowej Gminy Brzeg jest bardzo wysoka ocena pre-ratingową agencji ratingowej INC Rating Sp. z.o.o. z Poznania, wykonaną na zlecenie Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego. Spośród 2792 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez nasze miasto.

„Jest to dowód na to, że zarządzacie Państwo środkami publicznymi w sposób odpowiedzialny i racjonalny, w pełni wypełniając mandat zaufania uzyskany od wyborców w wyborach samorządowych” – napisał dr hab. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Paweł Śliwiński, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Agencja ratingowa INC Rating sp. z o.o. podlega Europejskiej Komisji Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a jej wysokie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór Bankowy w Londynie. Agencja swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom komunalnym.

Obecne władze samorządowe w ciągu kadencji sukcesywnie spłacały kredyt zaciągnięty przez poprzednie władze. Dzięki temu Gmina Brzeg,  której dług na koniec 2017r. wynosił 15.466.668 zł, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca przekłada się na kwotę 426 zł, ma jeden z najniższych wskaźników zadłużenia w województwie opolskim i w kraju. O właściwym gospodarowaniu gminnymi finansami świadczy przygotowany przez Ministerstwo Finansów ranking zadłużenia gmin na koniec 2017r. w odniesieniu do liczby mieszkańców. Przykładowe zadłużenia innych gmin:

 • Skarbimierz 2838 zł/mieszkańca,
 • Opole 1912 zł/mieszkańca,
 • Kędzierzyn-Koźle 1613 zł/mieszkańca,
 • Oława 1543 zł/mieszkańca,
 • Kluczbork 1504 zł/mieszkańca,
 • Namysłów 1373 zł/mieszkańca,
 • Nysa 1300 zł/mieszkańca,
 • Brzeg 426 zł/mieszkańca.

W 2018 r. Gmina Brzeg planuje zaciągnąć kredyt do 17.000.000 złotych. Kwota ta zostanie wykorzystana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej – jako uzupełnienie wkładu własnego. Część efektów realizacji tych zadań już jest widoczna – to m.in. gruntowna przebudowa amfiteatru, remont ratusza, modernizacja parków miejskich, czy zbiornika wodnego na ul. Korfantego.

Uwzględniając wielkość planowanego kredytu i kwotę jaką corocznie spłaca Gmina Brzeg tj. 2.683.470 zł łączny poziom zadłużenia na koniec 2018r. wyniesie maksymalnie do 872 zł na 1 mieszkańca, co nadal będzie jednym z najniższych poziomów zadłużenia w województwie opolskim. Niskie zadłużenie Gminy Brzeg spowodowane jest uzyskaniem rekordowych w historii miasta środków zewnętrznych – głównie unijnych, których przez trzy lata brzeski magistrat pozyskał na kwotę ponad 43 mln zł.

W 2018 r. zaplanowano wydatki na zadania majątkowe w kwocie ok. 51.600.000 zł, natomiast planowane dochody, w tym dotacje na realizację tych zadań, wynoszą ok. 30.900.000 zł. W związku z powyższym brakującą różnicę gmina pokryje kredytem długoterminowym do kwoty 17.000.000zł oraz wolnymi środkami.

Na zdjęciu: remont ratusza w Brzegu

Nie zapomnij udostępnić: