Oficjalny serwis Urzędu Miasta w Brzegu

Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 13 sierpnia, 2018 Tytuł artykułu

Przebudowa skwerów przy ulicy Wojska Polskiego dobiegła końca

Treść artykułu

Zakończyła się przebudowa skwerów przy ulicy Wojska Polskiego oraz Jagiełły. Teren został odświeżony, powstały także nowe ścieżki.

Prace remontowe obejmowały:

– przebudowę ciągów komunikacyjnych w obrębie skwerów przy ulicach Jagiełły i Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ulicą Chopina a Placem Nad Odrą w zakresie przebudowy konstrukcji i nawierzchni alejek wraz z korektą ich przebiegu,

– demontaż istniejących elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych oraz ponowny ich montaż,

– rozbiórkę istniejących murków oporowych, donic betonowych i płyt żelbetowych w obrębie skweru przed Ratuszem i wymurowanie nowych murków wraz z uzupełnieniem okładzin kamiennymi płytkami w miejscach dokonanych rozbiórek,

– przebudowę części pasów drogowych dróg gminnych w Rynku i przy ul. Wojska Polskiego w zakresie likwidacji barier architektonicznych – obniżenie fragmentów krawężników wraz z przełożeniem części nawierzchni,

– przebudowę części pasów drogowych dróg gminnych – ulice: Zamkowa, Jezuitów, Panieńska, Pańska oraz drogi krajowej (ul. Jagiełły) w celu wykonania przejazdów rowerowych oraz przejść dla pieszych z przejazdem rowerowym,

– przebudowę części pasa drogowego dróg gminnych – Plac Nad Odrą i ul. Nadodrzańska oraz drogi krajowej (ul. Jagiełły) w celu wyznaczenia ścieżki rowerowej i nowego przejścia dla pieszych.

Inwestycja wykonana została w ramach projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”. Koszt całkowity robót to: 1.458.317,66 zł.

Nie zapomnij udostępnić: