Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 25 października, 2018 Tytuł artykułu

Chcesz wymienić stary piec? Wypełnij ankietę i pomóż miastu zdobyć dofinansowanie

Treść artykułu

Szanowni Państwo!

Gmina Brzeg przygotowuje się do realizacji pilotażowego projektu związanego z likwidacją niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych. Proces likwidacji źródeł niskiej emisji ze względu na skalę i koszt przedsięwzięcia będzie trwał kilka lat. Dlatego też jako samorząd miejski chcemy być aktywnym podmiotem, który będzie współdziałał z mieszkańcami na rzecz wymiany przestarzałych pieców węglowych, a dzięki pozyskaniu środków unijnych możliwa będzie realizacja przedsięwzięcia o dużej skali. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza w naszym mieście, którą badamy poprzez system 10 sensorów umieszczonych w różnych punktach miasta.

W programie pilotażowych zakładamy dwa warianty wymiany indywidualnego systemu ogrzewania:
1) likwidację pieca węglowego wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
2) likwidację pieca węglowego wraz z przyłączeniem do sieci gazowej.

Zakładamy, iż projekt skierowany będzie do właścicieli budynków jednorodzinnych, a także wspólnot mieszkaniowych w przypadku budynków wielorodzinnych, w których wymieniane będą źródła ciepła. Warunkiem uzyskania dotacji będzie pozyskanie środków przez Gminę Brzeg z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Realizacja rzeczowa przewidziana jest na okres 2019-2020, a szczegółowe dane dotyczące wielkości dotacji będą znane po uzyskaniu dofinansowania na w/w zadanie przez Gminę Brzeg. Jednakże warunkiem uczestnictwa Gminy Brzeg jest posiadanie wiedzy dotyczącej potrzeb w tym zakresie, stąd prosimy o wypełnienia ankiet, które potwierdzą zainteresowanie Państwa udziałem w w/w przedsięwzięciu. Zakładamy, że w programie pilotażowym dojdzie do wymiany ok. 300 kotłów węglowych na terenie Brzegu. Z pewnością jednak w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej program walki z niską emisją będzie kontynuowany.

Uprzejmie prosimy o przesłanie do Urzędu Miasta w Brzegu wypełnionych ankiet. W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Miasta w Brzegu ul. Robotnicza 12, pok. 12B, e-mail: niskaemisja@brzeg.pl, tel.: 77 416 05 19.

Z wyrazami szacunku,
Z-ca Burmistrza
Bartłomiej Kostrzewa

Uwaga!

Ankiety skierowane do właścicieli lokali we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach mieszkaniowych zostały również przekazane do działających na terenie Brzegu zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych, celem ich dystrybucji wśród mieszkańców zarządzanych przez te podmioty budynków.

Nie zapomnij udostępnić: