Ukwiecony Brzeg

Brzeskie ulice i skwery są pełne kwiatów. Dzięki kolorowym donicom, kwietnikom i klombom w mieście jest estetyczniej i przyjemniej. Tegoroczne nasadzenia trwały trzy miesiące, od kwietnia do czerwca. Pracownicy Zakładu Higieny Komunalnej oraz firmy „Pejzaż” Marka Torchały – zajmujących się miejskimi kwiatami – nasadzili w sumie prawie 5700 bratków, pelargonii i komarzyc. Rośliny można podziwiać na skwerach przy ulicach Robotniczej, Piastowskiej i Reja, w Parku Ptasim, przy Bramie Odrzańskiej oraz na Marinie. Zadbano również o kamienne donice przy ulicy Zamkowej, w Rynku i na Placu Polonii Amerykańskiej, a także wystawiono 10 kwietników kaskadowych na terenie skweru X- Lecia, w Ogrodach Zamkowych oraz przy ulicach Robotniczej i Długiej. Ponadto ozdobione zostały lampy oświetleniowe i elewacje budynków (przy ulicach: Długiej, Polskiej, Zamkowej, Placu Zamkowym, Rynku, Staromiejskiej, Jabłkowej i Mlecznej), na których wywieszono 151 donic.

Na tegoroczne nasadzenia i pielęgnację kwiatów miasto wydało 40 tys. zł.