- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Podjazd dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta już gotowy

Zakończyła się realizacja zadania pod nazwą „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej od strony parkingu”. Wykonawcą robót był Zakład Usługowo-Produkcyjny “TAKAR” z Lewina Brzeskiego. W ramach zadania wykonany został podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku “B” wraz z remontem schodów zewnętrznych i podestu oraz opaska przy budynku “B”.

Koszt inwestycji to 68.880,00 zł.