- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

XI Tango Festiwal Alegria en Brzeg-program

Corocznie Gmina Brzeg wspiera realizacje festiwalu w formie dotacji.

Program w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!