- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Dobiega końca realizacja podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta

Realizacja zadania pod nazwą „Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej od strony parkingu” jest już na ostatniej prostej. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo-Produkcyjny “TAKAR” z Lewina Brzeskiego. W ramach zadania wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku “B” wraz z remontem schodów zewnętrznych i podestu oraz opaska przy budynku “B”.

Koszt inwestycji to 68.880,00 zł.