Skróty klawiszowe

  • TAB kolejny element
  • / wyszukiwarka
  • CTRL (CMD) + powiększenie widoku
  • CTRL (CMD) - zmniejszenie widoku
Data publikacji artykułu: 29 maja, 2018 Tytuł artykułu

2017 – to był dobry rok dla Brzegu!

Treść artykułu

Podczas sesji Rady Miejskiej Brzegu, która miała miejsce 25 maja br., radni podjęli decyzję w sprawie jednej z najważniejszych uchwał samorządowych – sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok i udzielenia burmistrzowi Brzegu Jerzemu Wrębiakowi absolutorium. Miniony rok budżetowy był dla miasta bardzo udany. Plan dochodów został wykonany w 96,48%, a wydatków – w 93,84%. Zadłużenie miasta zmalało z 18 mln zł (2016 r.) do 15,5 mln zł (2017 r.).

Gmina Brzeg z sukcesem pozyskuje środki zewnętrzne, które pozwalają na realizację wielu oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji i przedsięwzięć. W latach 2015-2017 miasto otrzymało dofinansowanie do swoich projektów w wysokości niemal 43 mln zł. 75% tej kwoty (prawie 32 mln zł) to środki unijne, natomiast pozostałe 25% (11 mln zł) to środki pochodzące z programów krajowych. Skuteczność Gminy Brzeg w pozyskiwaniu środków zewnętrznych jest na poziomie 95,24% (liczba wniosków, które otrzymały dofinansowanie w stosunku do złożonych).

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2017 roku należą m.in. przebudowa ulic Ofiar Katynia, Piwowarskiej,  Szymanowskiego i Głowackiego, budowa boiska lekkoatletycznego w Publicznym Gimnazjum nr 3 (obecnie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1) oraz przebudowa podwórka między ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły. Remontowane są budynki użyteczności publicznej: siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej W ubiegłym roku wiele prac remontowych rozpoczęto. W ramach dużego projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie gmin Brzeg i Skarbimierz” ruszyła gruntowna przebudowa ulic Wolności oraz Nadbrzeżnej. W marcu br. ponownie otwarto całkowicie zmodernizowaną Miejską Bibliotekę Publiczną przy ul. Jana Pawła II 5.

W 2017 roku Gmina Brzeg kontynuowała program wspierania właścicieli zabytkowych obiektów poprzez przekazywanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Dotację uzyskało wówczas 12 obiektów zabytkowych na łączną kwotę 1.186.683,85 zł.

Warto wspomnieć także o działaniach miękkich o charakterze społecznym i oświatowym, które zainicjowano w minionym roku. Wśród nich jest projekt Aktywny Kreatywny Maluch, dzięki któremu organizowane są dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, a także program tzw. teleopieki skierowany do seniorów. W 2017 roku łatwiejszy stał się dostęp do żłobków i przedszkoli – przeznaczono blisko 75 tys. zł na dofinansowanie opieki nad dziećmi w żłobkach niepublicznych oraz utworzono 54 dodatkowe miejsca w żłobku publicznym i przedszkolach.

Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć zrealizowanych w 2017 roku przedstawione są na planszach.

 

Nie zapomnij udostępnić: