- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Remont ulicy Nadbrzeżnej zakończony!

Zakończyła się przebudowa ulicy Nadbrzeżnej, która diametralnie zmieniła swój wygląd. Prace remontowe, które obejmowały rozbiórkę starego, żelbetonowego muru oporowego, powstanie ciągu pieszo-rowerowego, zamontowanie nowego oświetlenia, wraz z monitoringiem, przebudowa schodów, montaż nowych ławeczek oraz koszy na śmieci, trwały od połowy sierpnia ubiegłego roku.

Inwestycja wykonana została w ramach projektu „Wdrażanie strategii niskoemisyjnej w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz”.

Koszt wykonania robót budowlanych to około 650 tysięcy złotych. Zadanie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wsparcia udzielono w obrębie poddziałania 3.1.1 „Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych”. Przyznane dofinansowanie objęło 79% kosztów kwalifikowanych.

Poniżej zdjęcia sprzed remontu oraz po jego zakończeniu.