- Urząd Miasta w Brzegu - https://brzeg.pl -

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzeg przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego położonej w Brzegu przy ulicy Armii Krajowej

Urząd Miasta w Brzegu